آیا پزشکان رژیم شیردهی را توصیه می کنند؟

آیا پزشکان رژیم شیردهی را توصیه می کنند؟

برخی از افراد فکر می کنند که تغذیه در زمان بارداری از اهمیت بیشتری به نسبت تغذیه در دوران شیردهی برخوردار است؛ در حالی که این تصور کاملا اشتباه است. چرا که رژیم شیردهی و تغذیه مناسب در این ایام نیز به اندازه رژیم بارداری اهمیت دارد، به این دلیل که کودک تمام مواد غذایی...