تاثیر متفورمین برای لاغری + مزایا و ملاحظات این دارو برای کاهش وزن