رژیم ۱۲۰۰ کالری در روز چگونه است؟ فواید، نکات و ملاحظات لازم در این رژیم