آیا رژیم شوک برای کاهش وزن مناسب است؟ انواع رژیم شوک 3 ،7 و 14 روزه