رژیم آب درمانی ؛ انواع رژیم لاغری آب درمانی مزایا و معایب